• Gloriett Fejlesztőház

    Alapozó terápia | Alapozó fejlesztés | Homloklebeny teráipa | Kézműves foglalkozás | Fejlesztő pedagógus | Iskolaelőkészítő foglalkozás | Színjátszás

  • Gloriett Fejlesztőház

    Alapozó terápia | Alapozó fejlesztés | Homloklebeny teráipa | Kézműves foglalkozás | Fejlesztő pedagógus | Iskolaelőkészítő foglalkozás | Színjátszás

Az iskolaérettségi vizsgálat során, feltérképezzük a gyermek minden olyan részképességét, melyeknek megléte szükséges a sikeres és zökkenőmentes iskolakezdéshez.

Vizsgálat során felmérjük a(z):

Érzelmi és akarati képességeket, mint a Feladattudat, a Szabálytudat, a Monotóniatűrés és a Kudarc tűrése,

Szocializációs képességeket, mint az Együttműködési képesség és az Alkalmazkodóképesség,

Nagymozgásokat, mint a Mozgásos feladatok kivitelezése, a Mozgáskoordináció és az Egyensúlyérzék,

Finommotorikát, mint a Ceruzafogás, a Szem-kéz koordináció és Dominancia,

Tájékozódási képességet a Saját testen, a Térben és a Síkban,

Értelmi képességet, mint a Figyelem, az Emlékezet, az Analízis-szintézis, a Gondolkodási funkciók, a Matematikai tevékenységek és az Általános tájékozottság,

Anyanyelvi képességek, mint az Artikuláció, a Beszédhanghallás, az Általános szókincs, a Szövegértés és az Összefüggő beszéd.